Kakkakalude Rathri

Kakkakalude Rathri ത്രികാലജ്ജാനികളായ കാക്കകൾ രാവിന്റെ ഇരുൾച്ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട്‌ പറന്നു വരികയാണ്‌ ജന്മരഹസ്യങ്ങളുടെ നിശ്ചലസമുദ്രങ്ങൾക്കുമുകളിൽ അവ വട്ടമിട്ടുപറക്കുന്നു പരേതാത്മാക്കളുടെ മുറിഞ്ഞവാക്കുകളെ കറുത്ത കരച്ചിൽകൊണ്ട്‌ അവ തോറ്റിയുണർത്തുന്നു കാക്കകൾ ദേവിലെ കാത്തിരിക്കുകയ

He was born in Perumbavoor in 1941. He had passed MA History with first rank from the Kerala University. A noted writer, he had penned several works such as Kappirikalude Rathri, Himavathi and Velan Chedayan. His most noted work is Kalika.

❮Download❯ ➼ Kakkakalude Rathri Author Mohanachandran – 502udns.info
 • Paperback
 • 194 pages
 • Kakkakalude Rathri
 • Mohanachandran
 • Malayalam
 • 15 August 2019

10 thoughts on “Kakkakalude Rathri

 1. says:

  'തന്റെ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പുരാതനമായ തറവാട്ടിൽ തന്റെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുമായി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദേവിയുടെ ജീവിതമാണീ നോവൽ.'

  1988 ലിറങ്ങിയതിന്റെ പഴക്കം അവതരണത്തിലും കഥാഗതിയിലും വളരെ പ്രകടമാണ്. എങ്കിലും കുറേയൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക്കായ പാശ്ചാത്തലവും ചില ട്ട്രോപ്പുകളും വായന ഏറെ മുശിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഒരു പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന പല ജനപ്രിയ ഹൊറർ സൃഷ്ട്ടികളിലേയും രംഗങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടേക്കാം. അതിനാൽ its too predictable എന്ന പരാതി ദശകങ്ങൾക്കിപ്പുറമിരുന്ന് പറയുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.

 2. says:

  Spanning mythologies of the world, the Crow (and it’s cousin, the raven) are synonyms for death, the afterlife and souls. While it is true that they are at times chased away as pests from homes, Hinduism in India also equates this bird to the souls of ancestors long departed. There are also rituals in place specifically to ensure everlasting peace for departed souls by offering balls of rice for crows ( the ritual is referred to as ‘bali’ in Kerala which is a symbolic sacrificial ritual). Reference to this bird is mostly as a vessel for departed souls, but Mohanachandran in his novel goes one step further and makes the crow a reincarnation of souls who suffered violent deaths.

  Devi, a widowed mother of twin little girls arrives at a village in rural Tamil Nadu for completing her thesis on classical music. She is a person who has been used to life in the fast lane in a metropolitan city and the lull of village life soothes her initially. But soon, Karthyayani Amma the owner of the house where she stays starts giving her the chills. While we as the readers and the protagonists initially dismiss Karthyayani’s whims as the eccentricities of a spinster, there are chords of unease we feel about the old woman. Her intentions slowly become clear in the most horrific of fashions and the rest is a quintessential battle of good v/s evil. While the story opens with enough and more reference to the three crows that stay in the house’s yard, they are soon discarded as mere props in the background. Reading the book after it was first written 28 years ago wasn’t all that great an experience as the plot bears a lot of similarities to rehashed Hollywood movies.

  A lot of time is spent on developing a love affair between Devi and a German researcher by the name of Herman and while this does advance the story, the descriptions are too lengthy to be of interest. The characters are also one dimensional without any actual depth being imparted to them. While the acts and intention of Karthyayani border on the murderous peppered with a tinge of insanity, it does not really make it into the territory of good horror fiction. I could also have been a but judgemental since Mohanachandran’s Kalika has been a brilliant horror novel and I expected a bit of that brilliance to rub off on this one.

  Not all that great.

  Note : The title translates into ‘The night of the crows’.

 3. says:

  aegbdfzhdsdsdv gSD asf assg f fasf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *