Dit kan niet waar zijn: onder bankiers

Dit kan niet waar zijn: onder bankiersThis is a scary book, but it is really insightful I enjoyed reading it and learning and about this world that apparently what I thought I knew about it was nothing It definitely made me rethink lots of things in my life Yea, I learned so much from it. Ja eh, verontrustend natuurlijk.Het ideale boek voor een vlucht van Amsterdam naar New York.Maar waarom vertelt de schrijver niet even hoe we deze trammelant zo snel mogelijk oplossen Ah, wacht Dat is het hele punt Erg goede analyse Menselijk Inzichtelijk Mijn respect voor antropologen is weer gestegen en mijn respect voor economen weer verder gedaald. Twee Jaar Lang Heeft Joris Luyendijk Zich Ondergedompeld In Het Hart Van De Financi Le Wereld Juist Omdat Hij Geen Kenner Was Van De Bankenwereld, Was Hij De Ideale Auteur Om Te Onderzoeken Wat Er Gebeurd Is Hoe Gesloten De Wereld Van De High Finance Ook Is, Velen Wilde Met Hem Praten Om Uit Te Leggen Hoe Mooi Hun Werk Was Hoe Zwaar Hoe Interessant En Hoe GevaarlijkWant De Conclusie Is Even Stevig Als Pijnlijk De Instellingen Die Ervoor Moeten Zorgen Dat De Economie Functioneert, Kunnen De Wereld In De Afgrond Storten En Dat Gebeurt Allemaal Met De Beste Bedoelingen Door Mensen Die Precies Dezelfde Zorgen Hebben Als U En Ik, Door Mensen Die De Hypotheek Moeten Betalen En De Kinderen Op Een Goeie School Wilden Hebben De Scherpe Blik En De Onbevangen Manier Van Vragenstellen Zorgt Ervoor Dat Luyendijk Als Geen Ander Inzichtelijk Maakt Hoe We Ervoor Staan And It Is Not Pretty This is an interesting journalistic approach to the finance sector The author is after answering the question of why the 2008 financial crash happened, and whether it could happen again The answer is that most people in the financial and banking sector feel that they had nothing to do with the crash at all The main reason was very complicated financial products that were based in subprime loans loans to people with a high risk of not being able to pay back The financial system is set up so that there is an incentive to high risk behavior It s not that the people working there are necessarily evil or greedy, but some of them are so far away removed from the lives normal people live that they can no longer relate They are driven to earn for themselves, for their employer knowing that should they not succeed, they will be out Job security is an unknown concept Since the 2008 crash there are risk compliance employees than ever but they mostly do not dare to interfere.The author describes the financial sector like an airplane in trouble, where it turns out that the cock pit is empty There is no one in control This hasn t changed since 2008 I can t help but think of Yuval Noah Harari The capitalist and consumerist ethics are two sides of the same coin, a merger of two commandments The supreme commandment of the rich is Invest The supreme commandment of the rest of us is Buy The capitalist consumerist ethic is revolutionary in another respect Most previous ethical systems presented people with a pretty tough deal They were promised paradise, but only if they cultivated compassion and tolerance, overcame craving and anger, and restrained their selfish interests This was too tough for most The new ethic promises paradise on condition that the rich remain greedy and spend their time making money and that the masses give free reign to their cravings and passions and buy and This is the first religion in history whose followers actually do what they are asked to do How though do we know that we ll really get paradise in return We ve seen it on television. In the wake of the 2008 financial meltdown, Guardian journalist Joris Luyendijk wanted to find out what organisational reality might explain this most blatant of management failures Hundreds of interviews with people recruited from all over a sprawling financial sector coalesce in the motto image of an empty cockpit There is no single root cause, no obvious Machiavellian plot behind global markets going into a tailspin The problem is systemic A governance hiatus emerges in the midst of an unruly, rhizomatic constellation of forces Luyendijk pinpoints these forces and shows how these forces operate at different levels Psychological the sector s culture of meritocracy the addiction to status the culture of long hours and outsized bonuses that create an effect of alienation the quasi tribal bonds and associated social pressures in certain subsegments of the sector the psychological strains associated with zero job security, Institutional a decoupling of ownership from shareholdership structurally underpowered oversight and risk compliance functions the collusion between the political establishment and the sector s top management the increasing speed, complexity and opaqueness of financial transactions and the models and infrastructures that support them Cultural the amorality of a pursuit of growth at all costs, as long as it does not violate the letter of the law All these interacting forces provide a perfect blueprint for short term thinking and a breeding ground of unintended consequences The cockpit is empty indeed, and recent financial reforms have done nothing to change that Hence, the world is not insulated from similar mishaps with far reaching political consequences as revealed by Brexit and recent American elections.While this book offers an interesting and engaging read, the resulting insights are not as revealing as the title This can t be true may want us to believe What Luyendijk observes in the financial sector generally applies to large organisations and networks that operate in licit and illicit transnational theatres Our epistemologies and our concepts of accountability and responsibility have not evolved with the expanding scope and the changed nature of our managerial ambitions Despite our intuition that everything is connected to everything else, we are still wedded to a linear conception of authority, still expecting to find someone in the cockpit This is what eminent systems theorist Gregory Bateson writesWe would do well to hold back our eagerness to control that world which we so imperfectly understand The fact of our imperfect understanding should not be allowed to feed our anxiety and so increase the need to control Rather our studies could be inspired by a ancient, but today less honoured, motive a curiosity about the world of which we are part The rewards of such work are not power but beauty 3,5 stars Als medewerker bij een bank krijg ik zelf vaak de reactie banken dat zijn bloedzuigers of geldwolven of oplichters en wat nog meer Niet zelden blijkt het een onbegonnen werk om mijn medemens van het tegendeel te overtuigen, zo diep zit dit beeld in onze maatschappij geworteld en zo weinig weet de maatschappij over die financi le wereld Elke poging tot uitleg resulteert steevast na 3 minuten in een geeuw en ogengerol omdat de tegenpartij gewoon geen flauw idee heeft waar het over gaat Het is vast ook makkelijker om met een pakkende Hollywood film het grote publiek de ogen te openen voor de dreiging die uitgaat van astero den, epidemie n of buitenaardse wezens dan van zoiets abstracts als het mondiale financi le systeem in zijn huidige vorm Dan is er de code of silence die als een deken geluiden uit de sector smoort en vervormt, en het feit dat je op school bijna niets leert over de werking van de financi le wereld Mij is althans meer onderwezen over de oude Egyptenaren dan over banken p 131.Ik was dan ook bijzonder benieuwd naar dit boek van Joris Luyendijk, waarin hij gedurende 2 jaar lang als financi le leek op ontdekkingstocht ging in the city , het kloppende hart van de financi le wereld in Londen, met als enige doel het voor de gewone mens begrijpbaar maken van wat er nu precies in de banken allemaal gebeurt, om na te gaan of alle bankiers nu werkelijk de geldwolven zijn zoals ze worden genoemd en vooral hoe kon de crisis in 2008 tot stand komen is het echt de schuld van d bank en kan het opnieuw gebeuren Een wonderlijk initiatief dat ik alleen maar kan toejuichen.Ik heb het boek met veel bewondering gelezen Luyendijk is er op twee jaar tijd dankzij honderden interviews met minstens evenveel mensen in geslaagd om een vrij realistisch beeld te schetsen van hoe het eraan toegaat bij de banken Hij komt gelukkig tot de conclusie dat er niet zoiets bestaat als d bank , en dus ook niet als d bankier , dat verschillende medewerkers verschillende motieven hebben en dat de crisis van 2008 niet uitsluitend kan toegewezen worden aan d bank , dan wel het systeem zoals het op heden bestaat, de verwevenheid met de politiek, de belangenvermenging die hier en daar een rol speelt enzoverder Dat vind ik het goede nieuws Want d bank is g n geldwolf Het is een bedrijf, uiteraard, dat winstgevend wil zijn, maar dat niet willens nillens mensen in het zak zet initiatieven worden met goede bedoelingen genomen, maar lopen helaas soms fout Wil ik dit goedpraten Nee, dat nu ook weer niet Want dat er een probleem is, dat is duidelijk En dat probleem wordt mooi en begrijpelijk uitgelegd, wat het helaas niet minder angstaanjagend maakt.Luyendijk is er denk ik heel goed in geslaagd om de financi le wereld begrijpelijk te maken voor de buitenwereld Petje af Msschien dat het boek daarom voor iemand van binnen de financi le wereld net iets te simpel, te betuttelend overkomt Maar dat is een persoonlijke mening Met zijn werk heeft Luyendijk precies het publiek bereikt waarvoor het bedoeld was, dus top Jammer alleen dat alle interviews in Londen werden afgenomen Ok, de financi le wereld kent geen grenzen, transacties verlopen continu, mondiaal en vele banken hebben filialen wereldwijd Toch ben ik ervan overtuigd dat de dagelijkse realiteit bij de Belgische grootbanken nog niet te vergelijken valt met deze in Londen, en dat de geschetste situaties van werkdruk en sociale zekerheid hier niet van toepassing zijn Luyendijk geeft dat ook toe, helemaal op het einde van het boek, maar het is zeker iets voor de lezer om in het achterhoofd te houden Voor mij bevatte het boek niet veel nieuwe informatie, maar nu heb ik tenminste w l een fijne referentie wanneer iemand nog eens stelt dat ik voor een geldwolf werk Ik had al verschillende interviews met Luyendijk gelezen, maar het boek doet je beseffen hoe slecht het systeem is en hoezeer het kortetermijndenken heerst Als journaliste ben ik ook jaloers op de manier waarop het boek tot stand is gekomen Vanuit de onwetendheid blijven spitten totdat je tot dit vlot leesbare boek komt Deze quote vat het samen De belangenconflicten en perverse prikkels in het hart van de financi le wereldzullen nog veel stof voor voorpagina artikelen opleveren, maar blij kan ik hier niet van worden Behalve een schrijver op zoek naar succes ben ik een burger Als ik tot me door laat dringen hoe wankel, ael en explosief de mondiale financi le sector is geworden, en hoe diep verankerd, voel ik de vertwijfeling als een soort misselijkheid opkomen Hoe komt dit ooit weer goed, of althans onder controle This is a very insightful book about the reality of the financial world It does explain to a large extent the financial institutions and the salaries,bonuses and deals I find it intriguing that wealth is now an issue that can not be shared with friends due to the excessive amounts What is , there is the loss of friends and partners due to the insane hours the professionals in this financial world keep To top it all, the fears of the credit crunch of 2008 could actually happen again Incredible Een zeer leesbaar en leerzaam boek van Joris Luyendijk De meeste literatuur over de financi le wereld komt vanuit deze wereld zelf of door mensen die er juist helemaal buiten staan De eerste variant is vaak geschreven in bijna ondoordringbaar jargon, de tweede valt vooral op door de oppervlakkige analyse van de bankier De antropologische blik waarmee Luyendijk de bankenwereld benaderde biedt daarom een zeer interessante invalshoek Want wie zijn nou eigenlijk die bankiers, die graaiers In elke discussie loop je het risico om te vervallen in stereotypen, en juist deze stereotypen bemoeilijken het verkrijgen van inzicht in het besproken onderwerp De waarheid in deze is namelijk dat de bankier niet bestaat Zoveel verschillende typen medewerkers er bij financi le instellingen zijn, zoveel zijn er in elke grote onderneming Vanuit de 200 interviews die Luyendijk hield schetst hij een beeld van enkele van deze typen Dit zijn allemaal mensen die door hun specifieke plek in het systeem werden zoals ze nu zijn.Het ware probleem ligt hem echter niet in de mensen zelf maar in de onderliggende structuren waarop het financi le stelsel balanceert Door de enorme schaal waarop megabanken functioneren banken die zowel een zakelijk als een consumententak hebben, accountants die de boeken controleren van banken en tegelijkertijd bijklussen als consultant voor diezelfde banken et cetera , gecombineerd met de steeds geavanceerdere financi le producten die ze verhandelen is het waanzinnig moeilijk geworden om overzicht te behouden over het volledige takenpakket dat een bank beheert Tel daar vaak verouderde en slecht tot niet met elkaar communicerende datasystemen bij op, slecht functionerend toezicht door scheve machtsverhoudingen gecombineerd met medewerkers die nul binding hebben met hun werkgever omdat ze elk moment ontslagen of weggeplukt kunnen worden Een giftige cocktail van perverse prikkels, kortzichtigheid en weinig verantwoordelijkheidsgevoel is het resultaat.De hoop is dat er fundamentele veranderingen doorgevoerd worden voordat de boel cht instort Ik vrees het ergste. This book is based upon a series of blogs written for the Guardian UK and did concern the financial world as represented by the City in London In the blogs the journalist has tried to discover why the crash happened and how it happened The answers are both baffling and scary and I will give you a big spoiler as that is what the book is about Why it happened It did not happen we got burned and saved in the nick of time, how did it happen It is perhaps an inescapable fate due to the nature of the modern world of banking in which banks have become to big to fail due to its never ending way of usurping parts of various financial institutes and making it part of it And the scary part is that they are policed by their own and are politically so well connected that it has gone beyond corruption How many politicians do not get a nice cushy job after their political career SO why rock the boat or attack the beast with the worldwide amounts of heads.Most banks are owned by shareholders and they want profits and the bankers are there to provide them with the monetary assets The turnover of staff is part of that world, amorality becomes part of the group mentality due to peer group pressure There is so much to be really scary about in this description of the financial world and so much to be recognized by people that work in a industry aimed at obtaining profits.While I am a social youth worker by profession due to a lack of work because of rebuilding our welfare system read major cuts and a weird obsession of making a non profit sector into a profitable sector I have ended up in a service based company that does target customers into using and of their products It is not the products or company I work for I question but it is the mentality and attitude of co workers that puzzles me sometimes They sometimes sell stuff they would not sell their grandmother but do gladly defend this to other people It is this attitude that gets shown clearly in this book and it is the core and mentality of the banking world If we really want to change the power and madness of banking we first have to change its mentality and morality.AN insightful book that is easily read by any lay person and gives you an insight in a world that generally gets blasted for its bonus culture which is just something we see at the service.well recommended and I hope its gets a translation in some other languages.

Ik werd in 1971 geboren in Amsterdam, maar groeide vanaf mijn vijfde op in Hilversum, een dorp onder de rook van de hoofdstad In 1990 kreeg ik de kans om een jaar in Amerika te gaan studeren en ik dacht met mijn Hollandse kop als ik nou een universiteit kies in het midden van het land, zit ik lekker centraal Zo kwam ik terecht in Kansas, en ik denk niet dat ik ooit nog zo ge soleerd zal wonen.

➶ [Read] ➲ Dit kan niet waar zijn: onder bankiers By Joris Luyendijk ➾ – 502udns.info
  • Paperback
  • 207 pages
  • Dit kan niet waar zijn: onder bankiers
  • Joris Luyendijk
  • Dutch
  • 20 April 2019
  • 9789045028163

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *